Godert van Rappard

Godert van Rappard

Advocaat

Telefoon: 06 163 564 63
gvanrappard@vrm.legal

Godert van Rappard staat hoofdzakelijk ondernemingen bij op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht en het contractenrecht.

Nadat Godert zich aan de Universiteit van Amsterdam heeft gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht, is hij in 2006 bij NautaDutilh als advocaat in dienst getreden, waar hij met name werkzaam was op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht en contractenrecht.

Tussen 2010 en 2015 voerde hij vervolgens een zelfstandige advocatenpraktijk die zich volledig richtte op het intellectuele eigendomsrecht en het overeenkomstenrecht en was hij tevens juridisch adviseur van het College van Toezicht Auteursrechten dat belast is met het toezicht op een groot aantal collectieve beheersorganisaties.

Godert treedt als advocaat zowel adviserend als in gerechtelijke procedures op en houdt zich daarbij bezig met het opstellen en uitonderhandelen van uiteenlopende overeenkomsten.

Godert is lid van de Vereniging voor Auteursrecht en de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht.

 

ZAKEN

In de praktijk richtte Godert zich onder meer op kwesties als:

 • Het voeren van diverse auteursrechtelijke en merkenrechtelijke (oppositie) procedures voor het kledingmerk WE (Rechtbank, OHIM, BBIE).
 • Het internationaal licentiëren van trainingsprogramma’s voor ondernemers in derdewereldlanden voor een internationale non-profit organisatie.
 • Het voeren van diverse merkenrechtelijke procedures voor kaasonderneming Westland over het merk Old Amsterdam (Rechtbank).
 • De bijstand in rechte van een Duitse auteursrechtenorganisatie bij het zonder toestemming vertonen van door haar beheerde filmwerken (Rechtbank).
 • De juridische bijstand van een Nederlandse private bank bij de inbreuk op haar merken en handelsnamen.
 • De bijstand in rechte van een rederij bij de inbreuk op haar merk- en handelsnaamrechten (Rechtbank).
 • De advisering van een bemiddelaar bij haartransplantaties bij de inbreuk op haar merk en handelsnaam.
 • Het opstellen van model-licenties en algemene voorwaarden voor het gebruik van software die zelfstandige behandelcentra in staat stellen om patiëntgegevens te kunnen verwerken.
 • De verdediging van een internationale leverancier van LED-verlichting bij de beschuldiging van merk- en octrooinbreuk.
 • Het opstellen van de privacy policy en algemene voorwaarden voor de online community en webwinkel van een online uitgever van wetenschappelijke literatuur.
 • Het ontwerpen van wereldwijd toepasbare model-franchiseovereenkomsten voor een leverancier van on-pack promotiematerialen.