Roald Minneboo

Roald Minneboo

Advocaat

Telefoon: 06 813 565 05
rminneboo@vrm.legal

Roald Minneboo adviseert en procedeert als advocaat voornamelijk op IT-, IE- en contractenrechtelijk gebied.

Roald (Master burgerlijk recht Universiteit Leiden & Master Industrial Engineering Universiteit van Twente) is één van de weinige Nederlandse advocaten die een technische achtergrond met juridische expertise combineert en kennis heeft over complexe vraagstukken op het snijvlak van technologie en recht.

Na werkzaam te zijn geweest voor een vooraanstaande Nederlandse telecomaanbieder, begon Roald zijn juridische carrière bij NautaDutilh, waar zijn praktijk zich met name richtte op IT- en commercieel contractenrecht. Hierna trad hij in dienst als in-house advocaat bij een toonaangevende Nederlandse verzekeringsmaatschappij, waar hij de directies adviseert in met name innovatie en technologie gerelateerde juridische zaken en geschillen en op ondernemingsrechtelijk gebied.

Roald Minneboo beheerst het volledige spectrum van juridische IT-diensten, intellectueel eigendomsrecht en ondernemingsrecht en staat ondernemingen onder meer bij in geschillen, procedures en in onderhandelingen over onder meer software, cloudcomputing en privacy. Roald heeft tevens meer dan 10 jaar ervaring in complexe onderhandelingsvraagstukken.

Roald voltooide de postacademische specialisatieopleiding Information Technology (Grotius) in 2011 en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR).

 

ZAKEN

Hij behandelde onder meer kwesties als:

  • Diverse onderhandelingen en geschillen betreffende (cloud)softwarelicenties van onder meer SAP, Microsoft, Oracle, IBM, Pegasystems, HP.
  • De outsourcing van diverse bedrijfsprocessen; onder meer op het gebied van logistiek- en facilitair management, retail en IT.
  • De juridische bijstand van BMW Nederland inzake de inbreuk op modelrechten.
  • Het opstellen en uitonderhandelen van een joint venture overeenkomst aangaande offshore productie.
  • Bijstand in diverse automatiseringsgeschillen (Rechtbank, Hof en Stichting Geschillenoplossing Automatisering), onder meer:
   – SGOA: Vertegenwoordiging afnemer bij de ontbinding van een mislukte software implementatie overeenkomst.
   – Hof Amsterdam: Bijstand in het opvragen van de broncode uit Escrow vanwege vermeende inbreuk.
  • De bijstand in rechte van een softwareleverancier tegen een claim van een teleurgestelde afnemer (Rechtbank).
  • De verdediging van een verzekeraar in verband met de beweerde aansprakelijkheid vanwege onrechtmatige beëindiging van een overeenkomst van opdracht (Rechtbank).
  • De juridische bijstand van een verzekeraar vanwege schade als gevolg van een misgelopen samenwerking.
  • De gerechtelijke bijstand van High Point in Nederland met betrekking tot octrooien ontwikkeld bij Bell Labs, die fundamentele elementen van de CDMA-netwerken en de bijbehorende infrastructuur apparatuur beschrijft (Rechtbank).
  • De vertegenwoordiging van Impliva in een gerechtelijke procedure tegen Senz in verband met de geldigheid van een Nederlands octrooi inzake windschermen (Rechtbank).
  • Bijstand in rechte van Magaldi tegen Clyde Bergemann met betrekking tot een octrooi op een systeem voor de extractie van as van uit een boiler.